De werkkostenregeling – bedrijfsmassage

De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. Zo blijven uw werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond. Stoelmassage wordt door de Belastingdienst erkend als ARBO-voorziening, wat u als werkgever fiscaal voordeel oplevert. U investeert immers in de gezondheid en duurzaamheid van uw medewerkers. De werkelijke kosten voor bedrijfsmassage vallen hierdoor beduidend lager uit omdat u de massages onbelast kunt aanbieden.

De werkkostenregeling
In de nieuwe werkkostenregeling van de Belastingdienst mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom onbelast laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is ook niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dan kan bedrijf breed.

Een stoelmassage wordt in de werkkostenregeling gezien als ARBO-voorziening. ARBO-voorzieningen behoren binnen de werkkostenregeling tot de ‘nihil waardering’ en gaan niet ten koste van het forfait van 1,2%. Stoelmassages kunnen op grond hiervan onbeperkt worden verstrekt en zijn aftrekbaar van de loonbelasting. Tevens kan de in rekening gebrachte BTW over de stoelmassage in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.

Bedrijfskosten
De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren voor hun medewerkers. Stoelmassage wordt dan ook erkend als ARBO-voorziening. Fiscaal gezien behoren stoelmassages, net als bijvoorbeeld de veiligheidsbril of de medische keuring, tot de nihil waardering. Als bedrijf kunt u dus onbelast en onbeperkt massages aanbieden en deze opvoeren als bedrijfskosten. De berekende BTW kan in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.

Voorwaarden Belastingdienst
Stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije ARBO-verstrekking:

  1. Werkgever heeft een ARBO-plan.
  2. De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat ARBO-plan.
  3. De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
  4. De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
  5. Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden kunnen de stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt, maar gaan ze wel ten koste van de 1,2% ruimte in de werkkostenregeling.

Gedeelde kosten
U kunt er als werkgever ook voor kiezen de kosten voor de stoelmassage gedeeltelijk door de werknemer te laten betalen. De eigen bijdrage kan contant bij de masseur worden afgerekend of u kunt er als bedrijf voor kiezen om dit te verrekenen met het brutoloon, bijvoorbeeld via de werkkostenregeling. Maar pas op hier zit een fiscaal addertje onder het gras.

Wanneer u voor de massages een eigen bijdrage vraagt, kunt u geen gebruikmaken van fiscaal voordeel. ARBO-interventies, waaronder massage, dienen volgens de wet vergoed te worden door de werkgever en dus niet deels door de werknemer. De belastingdienst is hier strikt in. In het kader van de mogelijkheid om massages onbelast te verstrekken is het dus een voorwaarde dat de werknemer geen eigen bijdrage betaalt; noch netto uit eigen zak, noch via een verrekening met het brutoloon. Deze voorwaarde komt voort uit de Wet Arbeidsomstandigheden die stelt dat de werkgever verantwoordelijkheid draagt voor het personeel en voor de kosten opdraait.